Board logo

标题: 【视频】聚焦残奥会开幕式 [打印本页]

作者: 张从兴    时间: 2008-9-7 00:27     标题: 【视频】聚焦残奥会开幕式

侯斌点燃主火炬:http://vsearch.cctv.com/plgs_play-CCTVNEWSnews_20080907_6640934_0.html[flash]http://vhead.blog.sina.com.cn/player/outer_player.swf?auto=1&vid=15969901&uid=1294357650[/flash][flash]http://v.blog.sohu.com/fo/v4/1605737[/flash][flash]http://player.ku6.com/refer/1w_nYohzi36CLIp4/v.swf[/flash][flash]http://player.ku6.com/refer/N7xncINv3KtXiJdp/v.swf[/flash][ 本帖最后由 张从兴 于 2008-9-7 11:06 编辑 ]
作者: 雷常秀    时间: 2008-9-7 11:54

祝贺。盼望圆满成功。
作者: 老柳    时间: 2008-9-7 12:48

不错不错,看不到电视在解解馋。
作者: cherryqin    时间: 2008-9-8 08:24

祝残奥运动会也一样很成功!
作者: 凌零    时间: 2008-9-8 13:26

祝残奥运动会成功举行!
作者: 嘟嘟    时间: 2008-9-14 14:00

都没注意看,不知道奖牌现在多少了?
欢迎光临 随笔南洋网 (http://sgwritings.com/bbs/) Powered by Discuz! 5.0.0