Board logo

标题: [诗歌] 木兰花慢 告别大山 [打印本页]

作者: 红楼梦影    时间: 2011-8-13 09:57     标题: 木兰花慢 告别大山

新声韵

木兰花慢  告别大山

对山挥挥手,不带走,半丝云。
却袖惹山云,语沾山韵,囊入山魂。
峰峦恨无双脚,欲随行步步傍吾身。
山鸟啾啾留客,山荆眷眷牵襟。

花边溪畔伴晨昏,初见便倾心。
喜山风送爽,山松张伞,山涧弹琴。
从今一别诗子,料山灵梦我也频频。
为此山容清减,满林落叶秋深。


2011年8月13日

[ 本帖最后由 李家三郎 于 2011-8-14 08:30 编辑 ]
作者: 李家三郎    时间: 2011-8-13 21:37

春来阶砌,春雨如丝细。
春地满飘红杏蒂,春燕舞随风势。

春幡细镂春缯,春闺一点春灯。
自是春心缭乱,非干春梦无凭。

  一、结构形式——推陈出新

  首先,从字面上来看,这首《清平乐》就别具一格。它全篇共四十六个字,而“春”字就用了十次,约占整首词的五分之一。虽然在此之前,梁元帝在《春日》诗中也曾多次重复使用相同的“春”字,但与其相比,欧阳炯《清平乐》一词中对“春”字的结构安排却更为精妙。清代沈雄在《古今词话·词品》上卷《蓉城集》中说:“欧阳炯《清平乐》,通首十春字。初在句首,既入句中,始则单行,旋而双见。”这是对《清平乐》中“春”字用法最为精确的概括。
作者: 李家三郎    时间: 2011-8-13 21:41

蘭花慢宋柳永《樂章集》注:高平調。
雙調一百一字,前段十句五平韻,後段十句七平韻
柳永
坼桐花爛漫。乍疏雨、洗清明。正豔杏燒林。緗桃繡野。芳景如屏。
●○○◎● ◎⊙● ●○ ●◎●○○ ⊙○◎● ⊙●○
傾城。盡尋勝賞。驟雕鞍紺幰出郊坰。風暖繁弦脆管。萬家競奏新聲。
 ●○◎● ●○○●●●○ ⊙●⊙○◎● ◎○◎●○
盈盈。鬥草踏青。人豔冶、遞逢迎。向路傍、往往遺簪墮珥。珠翠縱橫。
 ◎●◎ ○●● ●○ ●●○ ●●○○●● ⊙●○
歡情。對佳麗地。信金罍罄竭玉山傾。拌卻明朝永日。畫堂一枕春酲。
 ●○◎● ●⊙○◎●●○ ⊙●⊙○◎● ◎○◎●○

此調押短韻者,以柳詞二首為正體,若蔣詞之句讀小異,曹詞之句讀參差,乃變格也。此詞前段第六句,後段第一句、第七句,皆押短韻。張炎詞,前後段第八句〔怕依然認得米家船〕、〔好林泉都在臥遊編〕,又藏〔然〕、〔泉〕二韻於句中,此亦偶然,非定格也。按,李萊老詞,前後段第一句〔向煙霞堆裏〕,堆字平聲;張炎詞,第二句〔青未了、路婆娑〕,青字平聲,未字仄聲;柳詞別首,第三句〔詠人物鮮明〕,人字平聲;趙孟頫詞,第四句〔故家喬木〕,故字仄聲,喬字平聲;李彭老詞,第七句〔滿階榆莢〕,榆字平聲;李萊老詞,第九句〔曉色千松逗冷〕,曉字仄聲,趙詞,〔拌卻眼迷朱碧〕,眼字仄聲,朱字平聲;第十句〔慚無筆寫瓊瑰〕,慚字平聲;張詞,後段第二句〔歌引巾車〕,歌字、巾字俱平聲;吳文英詞,第五句〔一杼新詩〕,一字仄聲;李彭老詞,第七句〔夢雲飛遠〕,飛字平聲;吳詞,第八句〔更軟紅先有探芳人〕,軟字仄聲,先字平聲;李詞,第九句〔三十六梯樹杪〕,六字仄聲,趙詞〔但願朱顏長在〕,長字平聲;吳詞,結句〔落梅煙雨黃昏〕,煙字平聲。譜內可平可仄據此,餘參柳詞別首及蔣、曹二詞。
作者: 李家三郎    时间: 2011-8-14 00:02

http://bbs.hongxiu.com/view.asp? ... 7%B0%B2%B8%F1%A3%A9
作者: 非非    时间: 2011-8-14 16:22

山不在高有仙则名,水不在深有龙则灵。历来多少山川因人成名,又多少山川滋润开启人的心灵,山因诗人的描绘已入人心,山与人合一,山不跟着走才怪。好想象,好妙境!
作者: 柳无歌者无聊    时间: 2011-8-15 19:45     标题: 回复 #1 红楼梦影 的帖子

有味道 俺也喜欢爬山 有感触
问白老师好
作者: 罗贤生    时间: 2011-8-16 15:17

化用古今名句,表达自己心情,高。
欢迎光临 随笔南洋网 (http://sgwritings.com/bbs/) Powered by Discuz! 5.0.0